Project a Cost management

Cost Management

Cost management je proces odhadování, přidělování a kontroly nákladů v projektu. Umožňuje předpovídat nadcházející výdaje, aby se snížila šance, že bude rozpočet překročen. Přepokládané náklady se počítají během fáze plánování projektu a musí být schváleny před zahájením prací. Při provádění plánu projektu jsou výdaje dokumentovány a sledovány, takže věci zůstávají v rámci plánu řízení nákladů. Po dokončení projektu jsou porovnány předpokládané náklady se skutečnými náklady, což poskytuje měřítko pro budoucí plány řízení nákladů a rozpočty projektů.

Project management

Project management (projektové řízení) vede k plánování a realizaci zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s danými náklady, tak aby se dosáhlo stanovených cílů. Jakmile je projekt dokončen a jeho výstupy předány k běžnému užívání, začíná se využívat řízení procesního.