Oceňování obchodních podniků

Oceňování obchodních podniků

Nabízíme oceňování podniků, jejich částí a finančního majetku podle přesných požadavků klientů v souladu s odbornými standardy a předpisy zejména pro účely:

  • převodu podniků za účelem prodeje nebo koupě
  • změny vlastnictví
  • změny právních forem podnikání
  • jiné daňové účely – dědické řízení, darování, podílové spoluvlastnictví
  • stanovení hodnoty majetku při vkladu do jmění firmy
  • úpadku podniku
  • určení obchodního a vypořádacího podílu podniku
  • převodu majetku mezi propojenými osobami