Inženýring

Pod pojmem „inženýring“ se skrývá veškerá agenda a byrokracie spojená s prováděním staveb. V rámci „inženýringu“ nabízíme vyřízení veškerých povolení nutných k provedení stavby, například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na stavbě.

  • zastoupení při veškerých jednání s orgány státní správy
  • vyřízení stavebního povolení, územního rozhodnutí, ohlášení stavby