Interim management

Interim management (přechodné, dočasné vedení) je dočasné zařazení do organizační struktury společnosti, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace. Původně byl interim management využíván hlavně v krizovém řízení organizací, dnes se používá při zavedení nových postupů a metod řízení, při integraci podniků po fúzi nebo při náhlém výpadku klíčového vedoucího pracovníka. Interim manažer je do této struktury zařazen na předem dohodnutou dobu pro dosažení jasného cíle za jasně definované náklady a se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává. Je to zpravidla zkušený manažer a zároveň odborník v konkrétní profesi: změnový manažer, odborník na firemní finance, lidské zdroje, nákup, řízení kvality, právní agendu atd.