Facility management

Facility management (FM) (EN15221) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje FM jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Například u vysoké školy můžeme identifikovat výuku a výzkum jako dvě hlavní činnosti a vše ostatní můžeme zařadit mezi podpůrné činnosti. Mezi podpůrné procesy tak můžeme zařadit např. správu ploch, správu a údržbu budov, provoz studijního oddělení, investičního oddělení, akademické samosprávy, správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd.

Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.“ Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.”

Jiná definice říká, že facility management „má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti“.