Oceňování nemovitých věcí PE3K ADVISING Číst více  Kontaktujte nás Realitní činnost PE3K ADVISING Číst více  Kontaktujte nás Soustředíme se na kvalitu PE3K ADVISING Číst více  Kontaktujte nás

Pe3k Advising

Společnost PE3K advising s.r.o. byla založena za účelem poskytování profesionálních služeb
z oblasti stavebně realitního trhu a oceňování nemovitých věcí a podniků.

Realitní činnost

Komplexní poradenství fyzickým i právnickým osobám při zprostředkování koupě, nájmu nebo podnájmu veškerých druhů nemovitostí a dalších dispozic s...

Oceňování nemovitých věcí

Nabízíme oceňování nemovitých věcí tržně a úředně podle přesných požadavků klientů v souladu s odbornými standardy a předpisy

Oceňování obchodních podniků

Nabízíme oceňování podniků, jejich částí a finančního majetku podle přesných požadavků klientů v souladu s odbornými standardy a předpisy

Interim management

Interim management (přechodné, dočasné vedení) je dočasné zařazení do organizační struktury společnosti, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje...

Inženýring

Pod pojmem „inženýring“ se skrývá veškerá agenda a byrokracie spojená s prováděním staveb. V rámci „inženýringu“ nabízíme vyřízení veškerých...

Project a Cost management

Project management (projektové řízení) vede k plánování a realizaci zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném...

Facility management

Facility management (FM) (EN15221) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje FM jako...

Property management

Začněme značně zavádějící definicí citovanou z otevřených zdrojů: “Property management je správou obchodní, průmyslové a / nebo obytné...

Assets management

Definice citovaná z globálně akceptovaného oborového standardu: “Asset managementem se míní systematické a koordinované činnosti a postupy...

Podívejte se na naše prezentační video

0
Spokojení klienti
0
Vytištěných stránek dokumentace
0
Vypitých šálků kávy za týden

Realitní činnost

Komplexní poradenství fyzickým i právnickým osobám

Oceňování nemovitých věcí

Nabízíme oceňování nemovitých věcí tržně a úředně dle požadavků

Property management

Zajišťujeme správu obchodních, průmyslových nebo obytných nemovitosti

Asset management

Našim záměrem je udržovat klientův majetek v co nejvyšší komerční hodnotě

Kontaktujte nás

Naši klienti

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6